Ergocoach training


Een Ergocoach weet binnen uw organisatie de beeldschermwerkplek goed in te stellen. Hij of zij kan uw medewerkers helpen bij het goed instellen van de werkplek (nieuwe medewerkers, interne verhuizing, lichte klachten). Lichamelijke klachten als gevolg van een verkeerde werkopstelling worden zo binnen uw organisatie voorkomen.

In twee dagdelen aan maximaal 8 deelnemers kunnen uw medewerkers worden opgeleid tot ergocoach.

Wat zijn de voordelen van de ErgoCoach?

• Preventie: De ErgoCoach helpt uw medewerkers bij het voorkomen van lichamelijke klachten
als gevolg van een verkeerde werkplekopstelling.
• Altijd beschikbaar.