Training Fysieke Belasting

Training fysieke belasting


Bronaanpak vergt over het algemeen veel tijd en geld en zal ook niet overal mogelijk zijn. De Training Fysieke Belasting biedt uitkomst. De maatregelen liggen hierbij vooral aan de kant van de techniek en de organisatie. Maatregelen aan de bron hebben over het algemeen een veel beter rendement dan oplossingen met betrekking tot training of gedrag.


De belasting die het werk met zich mee brengt wordt grotendeels bepaald door hoe de medewerker het werk doet. Medewerkers moeten doordrongen zijn van de gevaren die fysieke belasting met zich meebrengt. Daarnaast moeten ze goed worden geïnformeerd over de manier waarop ze zo gezond mogelijk het werk kunnen doen. Dat moet ook praktisch zijn: “zo en zo wordt er bij ons gewerkt”.

Voor werknemers die handmatig tillen, dragen van lasten of het werken in een ongunstige werkhouding is het van belang om voorlichting te krijgen over de juiste werkmethoden. Deze voorlichting kan in een uur worden gegeven. Het is van belang
een beeld te hebben van de werkzaamheden die bij uw bedrijf plaatsvinden, dan kunnen deze werkzaamheden in de voorlichting worden meegenomen.Totaal 4 uur inclusief voorbereiding en reistijd. Maximaal 10 medewerkers.

Een andere mogelijkheid is dat ik bij elke medewerker langskom terwijl hij of zij aan het werk is, dan kijk ik naar de werkhoudingen, het soort werk en hoe het eventueel anders kan, dan krijgt de medewerker direct een advies. Ik wil voordat ik deze voorlichting geef van te voren een rondje maken over de desbetreffende afdeling, zodat ik weet welke werkzaamheden er worden uitgevoerd. Deze presentatie kan ik aan bijvoorbeeld 10 medewerkers geven, dan neem ik voor elke medewerker 30 minuten de tijd. Ik heb een gesprek met de medewerker, kijk ik hoe degene het werk uitvoert en hierna geef ik het advies. Ik zet het advies per soort werk kort en bondig in een tabel. Bij 10 medewerkers is het totaal 10 uur inclusief reistijd.

OVER DE WERKPLEKDESKUNDIGE
Met haar ervaring in de meest uit­eenlopende branches is Yvette Schoorl dé werkplek­deskundige voor uw bedrijf. Yvette reageert snel op uw aanvraag, bezoekt uw bedrijf bin­nen een week en biedt u binnen een paar dagen een persoonlijk ad­vies.
Laatste berichten
CONTACT
  • Kagerweg 5A
    1566 NC Assendelft
  • 06 386 386 66
  • yvette@werkplekdeskundige.nl